AmiNet s.r.o.

Ludvíka Svobodu 73
058 01 Poprad

IČO: 50 271 903
DIČ: 2120279964
IČ DPH: SK2120279964
Okr. súde Prešov, odd. Sro, vl.č.32845/P

Obchodné oddelenie (objednávky služieb)
Tel.: +421 918 908 130
Email: predaj@aminet.sk

Servisné oddelenie (hlásenie porúch)
Tel.: +421 918 908 133
Email: servis@aminet.sk