Vízia

Našou víziou je byť spoľahlivou, pružnou a na klientov orientovanou spoločnosťou, uspokojovať vysoké nároky na využiteľnosť informačných technológií v praxi, zabezpečovať výstavbu a prevádzku moderných telekomunikačných sietí na Slovensku a prispievať tak k celkovému rozvoju spoločnosti a kvalite života v nej. Podporou mladých dynamických ľudí rozvíjať ich morálne hodnoty, podnikateľské aktivity a chuť zmeniť našu krajinu na lepšie miesto pre život s dôrazom na ekologický aspekt v symbióze s prírodou.

Poslanie

Spoločnosť AmiNet s.r.o. nadväzuje na dlhoročnú tradíciu svojich predchodcov AMICO a AmiTel, čím kontinuálne pôsobí na trhu IT už viac ako 25 rokov. Najväčší dôraz kladieme na rozvoj bezpečného a rýchleho širokopásmového internetu dostupného pre všetky sociálne vrstvy a na budovanie informačnej infraštruktúry internetu vecí pre verejnú správu a komerčné subjekty. Ponúkané služby sú na báze špičkových technológií, vždy s profesionálnym prístupom a minimálnou odozvou starostlivosti o bezchybný chod. Naším prvoradým cieľom je spokojný zákazník so vzájomným dlhohotrvajúcim obchodným vzťahom. 

Podstatu našej filozofie vyjadruje aj akronym:

A – ascend (neustále stúpame k vyšším úrovniam napĺňania nášho poslania)
M – meet (vychádzame v ústrety našim klientom aj partnerom)
I – intercommunicate (vzájomne s nimi komunikujeme)
N – network (prepájame ľudí s chuťou meniť svet)
E – efficiency (kladieme dôraz na efektívnosť)
T – trust & transparency (vzájomné vzťahy budujeme na maximálnej dôvere a transparentnosti)

Náš tím

Jano Michlík

konateľ
michlik@office.aminet.sk

IT nadšenec podporujúci viaceré startupy a rozrastajúcu sa komunitu mladých ľudí v podtatranskom regióne. Jeho poslaním je zachovanie biodiverzity našej planéty pre budúce generácie.

Juraj Michlík

riaditeľ
j_michlik@office.aminet.sk

Alena Slivová

ekonómka
ekonom@office.aminet.sk

Dagmar Lučivjanská

obchodná manažérka
lucivjanska@office.aminet.sk

Jana Petríková

obchodná manažérka
petrikova@office.aminet.sk

Anna Lesná

obchodná manažérka
lesna@office.aminet.sk

Lukáš Kocúr

špecialista IoT
kocur@office.aminet.sk

Juraj Zamiška

technik IoT
zamiska@office.aminet.sk

Tomáš Ilavský

sieťový technik
ilavsky@office.aminet.sk

Vladimíra Keselicová

projektová manažérka Phillip/eIoT

Kristína Zemianeková

projektová manažérka Phillip
Absolventka programu Podnikové manažérske systémy Univerzity Mateja Bela